สินเชื่อ

ทำไมต้อง Cash loans biz ?

อัตราดอกเบี้ย 1-10% ต่อปี

ให้ สินเชื่อ ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระหนี้

ระยะเวลาที่ยืม

มีระยะเวลาที่หลากหลายให้เลือกตามความต้องการของคุณ โดยที่สามารถชำระหนี้ได้ ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี

มีประสบการณ์

มีประสบการณ์ในการให้บริการ สินเชื่อ เพื่อธุรกิจและเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ เพียง 3 ขั้นตอน

สินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 1

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ที่อยู่: 596/17 ซอยลาดพร้าว 87 เเขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 2

ยื่นเอกสารเพื่อประกอบ
การขอ สินเชื่อ กู้เงิน

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือจดทะเบียนกิจการ
เอกสารแสดงรายรับ
ตำแหน่งที่ตั้งกิจการ

สินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 3

รออนุมัติ

เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร ผลการอนุมัติจะออกภายใน 1 ชั่วโมง หากอนุมัติผ่าน คุณจะได้รับเงินสดจากเราทันที
** บริษัทฯ ไม่มีนโยบายโอนเงินก่อนทุกกรณี โปรดระวังมิจฉาชีพ**

Cash loans biz

คุณสมบัติของการขอ สินเชื่อ

รายได้

การมีรายได้มากพอเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเงินกู้เป็นปัจจัยสำคัญ. สถาบันการเงินจะต้องการทราบว่าคุณมีรายได้เพียงพอเพื่อชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการคำนวณ สินเชื่อ สูงสุดที่คุณสามารถขอ

ประวัติเครดิต
ประวัติเครดิตเป็นบันทึกของการใช้เงินของคุณในอดีต สถาบันการเงินจะตรวจสอบประวัติเครดิตของคุณเพื่อดูว่าคุณชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ ประวัติเครดิตดีมักเป็นปัจจัยสำคัญในการขอสินเชื่อ
อายุ
ความเป็นผู้ให้บริการอาจมองอายุของคุณเมื่อพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ เช่น ผู้ให้บริการอาจต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือมีอายุในการทำงานเป็นเวลานาน
หนี้ค้างชำระ
สถาบันการเงินจะตรวจสอบหนี้ค้างชำระ หากคุณมีหนี้ค้างชำระมากมาย, อาจทำให้การขอสินเชื่อลำบากขึ้นหรือได้รับอนุมัติที่ดอกเบี้ยสูง
รายละเอียดการขอ สินเชื่อ

รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อและจำนวนเงินที่คุณต้องการเช่น ประเภทของสินเชื่อ (เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อรถ, สินเชื่อบ้าน) และระยะเวลาที่คุณต้องการยืม.

สินเชื่อ

Our Customer

ลูกค้าของเรา

โรงงานผลิต – อุตสาหกรรม

อู่ซ่อมรถ จำหน่ายอะไหล่
ธุรกิจร้านอาหาร บาร์

ธุรกิจร้านอาหาร บาร์

ธุรกิจนำเข้า ส่งออก
ธุรกิจนำเข้า ส่งออก
ธุรกิจจำหน่ายผลิตเสื้อผ้า
ธุรกิจอื่นๆ ทั้งขนาดเล็กใหญ่

วงเงินสินเชื่อที่คุณต้องการกู้

Cash Loans biz จะใช้ข้อมูลข้างต้นติดต่อท่าน*

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 596/17 ซอยลาดพร้าว 87 เเขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240